Guide till lastbalansering laddbox

En av de viktigaste aspekterna när det kommer till köpet av laddbox härleds till existensen av lastbalanserare. Det hela är precis som det låter, en funktion ämnad att balansera den kapacitet som projiceras av laddboxen i fråga.

En annan aspekt som man behöver nämna i sammanhanget är att många laddboxar levereras utan en lastbalanserare, något som i sin tur medför att det hela måste installeras som en extra komponent, något som för övrigt debiteras i form av en extra kostnad.

För att bredda din kunskap gällande ämnet i fråga ämnar vi ägna resten av guiden åt att redogöra vad en lastbalanserare är för något, varför det hela utgör en elementär funktion hos laddboxen, hur det hela är tänkt att nyttjas, inklusive en rad andra aspekter vilka vi anser vara av vikt!

Laddbox bäst i test

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis

Laddbox hemma

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis

Installation

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis

Lastbalansering

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis

Grön teknik bidrag

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis

Köp laddbox

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis

Hur fungerar en lastbalanserare i praktiken?

En lastbalanserare har i uppgift att “balansera” elförbrukningen mellan fastigheten och elfordonet. Det hela är framför allt av stor vikt under de tider då hushållet är mest aktivt, samtidigt som man kopplat in elfordonet till laddboxen.

I de fall då man laddar sitt elfordon utan lastbalanserare, samtidigt som man nyttjar flera hushållsapparater kommer man med största sannolikhet behöva förhålla sig till att proppen går med jämna mellanrum.

Genom att “balansera” förbrukningen baserat på användningsområdet kommer lastbalanserare att förhindra att säkringen går, samtidigt som man även slipper bekymra sig om andra faror vilka kan komma att projiceras vid nyttjandet av laddbox utan lastbalanserare.

Kompatibel med de flesta hushåll

De svenska hushållen återspeglas vanligtvis av en säkring i form av 25 A. Det hela innebär att man vanligtvis kan välja att ha sina hushållsapparater i gång, samtidigt som man även laddar sitt elfordon!

Laddboxar vilka riktar sig till privata hushåll återspeglas vanligtvis av en effekt i form av 3,7 kW (kilowatt), något som i sin tur kräver att man allokerar cirka 16 A (ampere). Baserat på denna förbrukning kvarstår ungefär 9 A (ampere) för hushållet att nyttja.

Ponerar vi att hushållet behöver allokera en högre effekt, samtidigt som man laddar sitt elfordon kommer lastbalanseraren att sänka den effekt som laddboxen nyttjar till förmån för hushållets behov. Utan en lastbalanserare kommer dock proppen sannolikt att gå, samtidigt som man riskerar dyrbara skador på elnätet.

Så här fungerar lastbalansering i praktiken

Lastbalansering är precis som det låter, ett sätt att “balansera” den “last” som tillämpas. I det här fallet återspeglas det hela som laddningseffekten mellan den fastighet, laddbox och den eller de fordom vilka anslutits till det hela.

nstallation av en lastbalanserare rekommenderas oberoende om man önskar ladda en eller flera fordon eftersom det hela motverkat överbelastning av elnätet, något som i värsta fall kan leda till livshotande tillstånd!

Lastbalanserare återspeglas i from av fyra kategorier:

Typ Karaktärsdrag
Dynamisk lastbalansering Justerar per automatik laddningseffekten hos laddboxen. Den ideala valet för privatbruk.
Statisk lastbalansering Definierar den maximala laddningseffekt som varje fordon kan nyttja. Lämpar sig främst för kommersiellt bruk.
Manuell lastbalansering Låter användaren konfigurera laddningseffekten på det sättet man önskar. Rekommenderas främst för de tekniskt insatta.
Aktiv fasbalansering En fasbalansering är egentligen ej en lastbalanserare per definition. Dock har det hela flera likheter med ovanstående.

Härnäst kommer vi att ägna resten av kapitlet åt att diskutera övergripande var och en av de typer av lastbalanserare vilka återspeglas i ovanstående tabell som ett led i att du enklare ska få en högre förståelse gällande ämnet i fråga.

Statiska lastbalanserare

En statistik lastbalanserare är främst lämpad att nyttjas i samband med användningen av två eller fler laddboxar. Förutom den privata tillämpningen har de statistiska lastbalanserare kommit att öka i popularitet hos bostadsrättsföreningar vilka valt att inrätta fler än en laddstation.

Det hela fungerar på det sättet att varje enskild laddningsstation tilldelas en fördefinierad effekt som ej kan överskridas. Genom att tillämpa den statiska lastbalanseraren behöver man ej oroa sig över att överbelasta elnätet, oberoende av hur många bilar som laddas för närvarande.

Även om statiska lastbalanserare kan nyttjas för privatbruk är det betydligt mer vanligare att införskaffa en laddbox med två uttag vilka möjliggör laddning av två fordon på en och samma gång.

Manuella lastbalanserare

En manuell lastbalanserare är till skillnad från det dynamiska och statiska alternativet konfigurerbar. Några av de funktioner vilka kan konfigureras återspeglas av möjligheten att definiera effekten, schemalägga när fordonen ska laddas, m.fl.

Det hela manövreras vanligtvis via en dedikerad app som i sin tur kopplar sig mot laddboxen via den privata WiFi-nätverket. Dock ställer det hela betydligt högre krav på att man kontinuerligt övervakar laddningsprocessen.

Just därför rekommenderas den manuella lastbalanserare för den tekniskt insatte som föredrar att ha kontroll över hela laddningsprocessen.

Aktiv fasbalansering

När det kommer till fasbalansering är det hela egentligen en form av lastbalansering i likhet med den dynamiska, statiska och manuella tillämpningen. Dock har det hela flera likheter vilka kan härledas till föregående alternativ.

På en konkret plan innebär det hela att effekten mäts i realtid, varav det hela sedan fördelas mellan de tre faserna vilka återfinns hos huvudsäkringen. Tillämpning av det hela baseras främst på hur installationen av elnätet och fördelning av själva effekten återspeglas.

Via hyres- bostadsrättsfastigheter kan elanvändningen vara extremt obalanserad, något som fasbalanseringen kan bidra till att lösa. Vänligen uppmärksamma att laddboxar vilka är kompatibla med både typ-1 och typ-3 uttag har fasfördelning inbyggd som standard.

Hur mycket får man betala för en lastbalanserare i genomsnitt?

När det kommer till kostnaden för en lastbalanserare bör man som privatperson räkna med att behöva spendera någonstans mellan 5 000 – 15 000 kr. Anledningen till det breda spannet baseras på förutsättningarna gällande installationen i fråga.

Även om man landar på de högre kostnadsnivåerna bör man komma ihåg det faktum att man kommer komma ned i kostnad betydande i och med att man möjligheten att nyttja skattereduktionen – något som för övrigt återspeglas av en procentsats upp till 50%.

Vänligen uppmärksamma även det faktum att om man har planer på att införskaffa en ny laddbox rekommenderar vi att man uteslutande väljer en modell som redan har en lastbalanserare inbyggd som standard.

Även om själva kostnaden för den specifika modellen kan vara några tusenlappar högre i jämförelse med modeller vilka återspeglas ej av en lastbalanserare kommer det hela ganska snabbt att betala av sig.

Laddbox- och ombordskapacitet

Den så kallade ombordskapaciteten ämnar definiera de olika delarna vilka styr den effekt som man får ut vid laddning. Det hela inkluderar förutom laddboxen även fastighetens huvudsäkring, utrustning (kablar, kopplingar, etc.) med flera.

Rent konkret kommer den svagaste länken i kedjan även diktera den effekt som man får ut. Det hela innebär att en potentiell flaskhals kan medföra en betydligt sämre effekt i slutändan, även om alla andra delar i kedjan fungerar optimalt.

För att projicera den effekt som vederbörande kan förvänta sig att genera via laddboxen kommer vi härnäst att redogöra för det hela i form av en överskådlig tabell. Vänligen notera att de värden vilka listas i kolumnen maximal laddningseffekt återspeglar effekten med/utan lastbalanserare.

Huvudsäkring

Fas (typ-1/typ-3)

Ombordskapacitet

Kapacitet

Max. laddningseffekt

16 A (ampere)

3-fas

16 A (11 kW)

22 kW

6,9 kW / 11 kW

20 A (ampere)

3-fas

16 A (11 kW)

11 kW

11 kW / 11 kW

25 A (ampere)

3-fas

32 A (22 kW)

22 kW

14 kW* / 17 kW*

35 A (ampere)

3-fas

32 A (22 kW)

22 kW

22 kW* / 22 kW*

16 A (ampere)

1-fas

16 A (3,7 kW)

11 kW

2,3 kW / 3,7 kW

20 A (ampere)

1-fas

16 A (3,7 kW)

11 kW

3,7 kW / 3,7 kW

20 A (ampere)

1-fas

32 A (7,4 kW)

22 kW

3,7 kW / 4,6 kW*

25 A (ampere)

1-fas

32 A (7,4 kW)

22 kW

4,6 kW* / 5,7 kW*

35 A (ampere)

1-fas

32 A (7,4 kW)

22 kW

7,4 kW* / 7,4 kW*

*Vänligen uppmärksamma det faktum att för att uppnå den maximala laddningseffekten kan det vara nödvändigt att uppgradera den bakomliggande utrustningen (kablar, kopplingar, m.fl.) något som i sin tur återspeglas av en extra kostnad.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Vanliga frågor

I följande kapitel fokuserar vi på att besvara de vanligaste frågorna som vår läsare tenderar att ha när det kommer till lastbalanserare.

Vilka typer av lastbalanserare kan man välja mellan?
När det kommer till typerna av lastbalanserare återspeglas dessa av dynamiska-, statiska- och manuella-varianter. Det hela bör främst baseras på vilka behov man har för närvarande. För privathushåll rekommenderar man vanligtvis de dynamiska-varianterna eftersom man då slipper bemöda sig med att manuellt fördela effekten mellan hushållet och laddboxen. För mer kommersiella ändamål rekommenderas man vanligtvis att fokusera på att nyttja en statisk lastbalanserare.
Går det att nyttja skattereduktionen i efterhand vid installation av en lastbalanserare?
Det går förstås jättebra att nyttja skattereduktionen i samband med valet att låta installera en lastbalanserare. Dock måste man komma ihåg det faktum att installationen i fråga måste uteslutande genomföras av den återförsäljare och installatör som låtit sätta upp laddboxen initialt. Vänligen gör dig även uppmärksam på att skattereduktionen även kan tillämpas på extrautrustning såsom kablar, isolering, etc.
Är man enligt lag skyldig att införskaffa en laddbox med lastbalanserare?
För närvarande existerar det ej några specifika bestämmelser när det kommer till laddboxar med lastbalanserare. Har man dock planer på att köpa in en helt ny laddbox rekommenderar vi att man sätter fokus på att sikta på att införskaffa en modell som redan har en inbyggd lastbalanserare. Det hela kommer betala av sig ganska snabbt, samtidigt som man slipper oroa sig för att överbelasta fastighetens elnät.
När är en lastbalanserare nödvändig egentligen?
Även om en lastbalanserare rekommenderas för alla hushåll är det hela framför allt viktigt när det kommer till de hushåll vilka återspeglas av en hög elförbrukning. I och med den höga förbrukningen kommer elnätet att utsättas för överbelastning vilka i samband med laddning av elfordon kan orsaka att proppen går, att apparater stängs av, inklusive en rad andra obekväma situationer vilka i värsta fall kan leda till livshotande tillstånd.
Är det möjligt att installera en lastbalanserare i efterhand?
Även om fler och fler laddboxar tillverkas idag med en inbyggd lastbalanserare är det fullt möjligt att låta installera det hela i efterhand. Man bör förhålla sig till en lastbalansera som en form av försäkring, snarare än en utgift. Det hela kommer förutom att balansera förbrukningen av el mellan fastigheten och fordonet även effektivisera nyttjandet av den effekt som produceras.