Laddbox bäst i test

Vilken laddbox ska jag välja?

När man bestämmer sig för att införskaffa en laddbox kan det vara ganska svårt att komma underfund med vilken modell som lämpar sig för ens egna behov. Med tanke på det breda utbudet av modeller är det ganska givet att många upplever en del förvirring kring det hela.

För att du ska slippa ödsla din tid på triviala saker, samtidigt som du får möjligheten till att enklare identifiera den laddbox som uppfyller dina krav har vi i denna guide handplockat några av marknadens bästa laddboxar.

Laddbox bäst i test

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis

Laddbox hemma

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis

Installation

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis

Lastbalansering

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis

Grön teknik bidrag

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis

Köp laddbox

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis

Laddbox bäst i test – grundkriterier

Som ett led i att enklare kunna bedöma och recensera laddboxarna i fråga har vi valt att definiera ett antal grundkriterier vilka ligger till grund för bedömningen.

 • Garantier: På en generell nivå dikterar garantin gällande laddboxen även kvaliteten på själva produkten. Även om det självfallet existerar undantag tenderar en längre garanti att motsvara en högre kvalitet – och vice versa.
 • Funktionalitet: Denna punkt är subjektiv i och med att “funktionalitet” skiljer sig åt beroende på vem som tillfrågas. Vi har dock valt att fokusera på att inkludera de laddboxar vilka återspeglas av de mest essentiella funktionerna.
 • Kompabilitet: Den kompatibla aspekten får ej underskattas. Vi har just därför fokuserat på att inkludera endast de laddboxar vilka stödjer laddning via både typ-1 och typ-2 uttag.
 • Estetik: Den estetiska aspekten återspeglas en annan viktig faktor när det kommer till en laddbox. Idag behöver laddboxarna förutom att tillhandahållas en hög nivå av kapacitet även upplevas som estetisk tilltalande.
 • Kompakthet: Vikten av kompakthet utökas ständigt, där man eftersträvar laddboxar vilka ska kräva minimalt med utrymme. Just därför har vi valt att endast inkludera de laddboxar vilja återspeglas av en hög kompakthet.
 • Design: Den designmässiga aspekten går hand i hand med den estetiska delen. Just därför har kravet på en modern, minimalistisk och framför allt stilren design ökat markant på senare år.

Användarvänlighet: Det sista man vill som användare är att behöva spendera timmar på att läsa igenom en tjock manual. Just därför är det av stor vikt att laddboxen återspeglas av en hög nivå av användarvänlighet.
Punkterna ovan ämnar beskriva de kriterier vilka vi tillämpar för att komma fram till de laddbox-modeller vilka vi ämnar presentera härnäst. Vänligen notera att vi även kan komma att använda oss av andra kritiker vilka vi anser vara viktiga inom sammanhanget men som ej nödvändigtvis faller inför ramen för grundkriterierna.

Charge Amps Halo – Kompakt men ack så kraftfull

Halo-modellen från Charge Amps projiceras som en kompakt men ytterst kraftfull laddningsbox med det lilla extra. Det kompakta elementet genomsyrar modellen – både när det kommer till design och utformning.

Med blotta ögat kan man få uppfattningen att man sparat in på kapaciteten för att kunna kompensera för den minimalistiska utformningen. Dock ändrar man ganska snabbt sin åsikt i samband med att laddningen initieras.

Faktum är att på insidan av Halo döljer sig en kraftfull mekanism som står sig stadig även inför de mest krävande utmaningarna. Halo har designats och tagits fram specifikt för de svenska hushållen.

Modellen bygger på en så kallad molnbaserad-lösning, något som rent konkret innebär att den på en kontinuerlig basis uppdateras med den senaste mjukvaran från tillverkaren. Det hela säkerställer i sin tur en hög operativ funktionalitet.

 

Tillverkare: Charge Amps
Modell: Halo
Max. Effekt: 11 kW
Reglerbar: Ja
Typ av Kontakt: Kabel
Kompatibilitet: 1-fas, 3-fas
Längd på kabel: 7,5 m
IP-klassning: IP66
RFID-läsare: Ja
App: Ja
Uppkoppling: Wi-Fi
Vikt: 4 kg

Easee Home – Lättviktare med en hög kapacitet

Den kompakta modellen Easee från Home klassificeras som en lättviktare. Enheten väger endast 1,5 kg, samtidigt som man ej sparat på krutet när det kommer till laddningskapaciteten.

En annan stor fördel när det kommer till Easee-modellen är att den utformats för att vara bakåtkompatibel, något som i sin tur innebär att den både kan nyttjas för renodlade elfordon och för så kallade laddhybrider.

När det kommer till den estetiska aspekten erbjuder Easee Home möjligheten att välja mellan fem specifika färger. Med andra ord kan man enklare anpassa laddboxen för att matcha med den nuvarande färgen på den fastighet som den förväntas installeras hos.

Tillverkare: Easee
Modell: Home
Max. Effekt: 22 Kw
Reglerbar: Ja
Typ av Kontakt: Uttag
Kompatibilitet: 1-fas, 3-fas
Längd på kabel: 5 m
IP-klassning: IP54
RFID-läsare: Ja
App: Ja
Uppkoppling: Wi-Fi
Vikt: 1,5 kg

Zaptec Go – Kompatibel med de flesta elfordon

Zaptec Go profilerar sig som en laddbox med en hög bakåtkompabilitet. Det hela säkerställes av det faktum att enheten har stöd för laddning av fordon vilka tillverkats med både typ-1 och typ-2 uttag.

Go-modellen tillverkas även med möjligheten att uppdatera den existerade mjukvaran via en så kallad automatisk process, något som i sin tur realiseras genom att koppla upp sig mot fastighetens WiFi-nät.

Kompabilitetsaspekten i kombination med en hög kapacitet resulterar i att denna laddbox kommer kunna ta sig an de flesta utmaningar!

 

Tillverkare: Zaptec
Modell: Go
Max. Effekt: 22 KW
Reglerbar: Ja
Typ av Kontakt: Uttag
Kompatibilitet: 1-fas, 3-fas
Längd på kabel: 7,5 m
IP-klassning: IP54
RFID-läsare: Ja
App: Ja
Uppkoppling: Wi-Fi
Vikt: 1,3 kg

Vad bör man fokusera på vid valet av laddbox?

Innan man går vidare till beställningen av laddboxen bör man fokusera först på att redogöra för ett antal element vilka i sin tur kommer hjälpa en att ta ett rättmätigt beslut. För att underlätta processen ämnar vi härnäst definiera en lista som vi hoppas ska kunna bidra till en enklare urvalsprocess!

 • Laddningseffekt: Effekten gällande de laddboxar vilka säljs på den svenska marknaden definieras i form av kW (kilowatt). Laddningseffekten baseras således på den kapacitet som både elfordonet och huvudsäkringen klarar av att hantera.
 • Huvudsäkring: De flesta av svenska hushållet förfogar över en huvudsäkring som projiceras av 20 – 25 A (ampere). Med andra ord kommer en laddbox 2,7 KW, som för övrigt återspeglas av en kapacitet av 16 A (ampere) räcka gott och väl för de flesta hushåll.
 • Lastbalanserare: Även om kostnaden för en lastbalanserare kan upplevas som onödig kommer det hela att återbetala sig ganska snabbt. En lastbalanserare kommer nämligen att bespara en från en massa huvudbry, något som b.la säkerställer överbelastningar på hushållets huvudsäkring.
 • Funktioner: Den funktionsmässiga aspekten baseras främst på hur teknisk lagd man är. Är man en person som nöjer sig med att plugga in laddkabeln räcker det med en förhållandevis minimalistisk laddbox. Är man å andra sida intresserad av teknik är en modell med betydligt högre andel funktioner att föredra.
 • Uttag: För att säkerställa att laddboxen i fråga är bakåtkompatibel bör man fokusera på att beställa hem en laddbox med stöd för både typ-1 och typ-3 uttag. En tumregel är att alltid undersöka den typ av uttag som elfordonet i fråga tillverkats med.

Vanliga för- och nackdelar vilka relateras till laddboxar

Även om laddboxar återspeglas av betydligt fler positiva element är det viktigt att även känna till de fallgropar vilka härleds till ämnet i fråga. Just därför kommer vi här nedan att redogöra för de primära för- och nackdelar vilka tenderar att diskuteras för ämnet i fråga.

 

Fördelar

 • Ladda ditt elfordon utan att behöva anpassa dig till specifika laddningstider.
 • Risken för att belasta fastighetens huvudsäkring kommer att minska markant.
 • Laddbox är en betydligt säkrare alternativt för laddning av elfordon i jämförelse med traditionella uttag.
 • Genom att nyttja en laddbox istället för traditionella uttag förlänger man fordonets batteri.
 • Det är betydligt enklare att ladda fordonen via en laddbox, något som b.la erbjuder möjligheten att schemalägga det hela.

Nackdelar

 • Laddboxen kan kräva att man använder sig av en app genom vilken själva laddningen projiceras.
 • Den initiala kostnaden är ganska hög, framförallt när det kommer till dyrare modeller.
 • Installationen kan mynna ut i ett betydligt högre kostnad i de fall då appliceringen avviker från grundutförandet.
 • Man kan behöva installera en lastbalanserare, något som vi för övrigt alltid rekommenderar.
 • Det kan finnas specifika bestämmelser vilka kräver ytterligare tillämpningar för att laddboxen ska kunna installeras.

Vanliga frågor

I följande sektion ämnar vi besvara de vanligaste frågorna som våra läsare tenderar att han när det kommer till valet av laddbox.

Vilken laddbox lämpar sig bäst för de personliga behoven?
Den laddbox som man väljer i slutändan behöver först och främst baseras på kompabiliteten med den rådande huvudsäkringen och den elfordon som man för närvarande har i sitt ägo. Vi rekommenderar att man väljer en laddbox med stöd för både typ-1 och typ-2 uttag eftersom det hela garderar en mot behovet att behöva byta ut laddboxen vid ett senare skede.
Hur viktigt är det att laddboxen har en lastbalanserare installerad?
Lastbalanserare utgör en ytterst viktig del hos en laddbox. Några av de fördelar vilka man kommer att kunna ta del av härleds till att man slipper bekymra sig över att överbelasta fastighetens elnät, samtidigt som man även “balanserar” förbrukning av el mellan fastighetens övriga apparater kontra elfordonet. Vi rekommenderar alltid att man väljer en laddbox med lastbalanserare eftersom kostnaden rättfärdigar nyttan.
Är de dyrare laddbox-modellerna alltid de bättre?
Även om man vanligtvis får vad man betalar för behöver det nödvändigtvis ej betyda att en dyrare laddbox är bättre i jämförelse med en billigare modell. Vi rekommenderar alltid tar del av opartiska recensioner vilka ställer de olika modellen mot varandra. Samtidigt menar vi på att man även behöver rådgöra vad som lämpar sig för ens egna behov i stället för att endast fokusera på den prismässiga aspekten.
Får man installera en laddbox utan en auktoriserad installatör?
Enligt den svenska lagen måste varje installation genomförs av en auktoriserad installatör. Det hela medför hantering av kopplingar till huvudsäkringen, något som i sin tur innebär att man även behöver har rätt utbildning och behörighet för att utföra det hela adekvat. Med andra ord måste man det hela utföras fackmannamässigt för att skydda både person och omgivningen från fara.
Kan man nyttja skattereduktionen även om man väljer en annan installatör?
För att man ska kunna åberopa skattereduktionen vid köp och installation av laddbox måste det hela utföras av en och samma aktör. Det hela innebär således att man inte kan köpa laddboxen från en återförsäljare, varav man sedan väljer att använda sig av en annan installatör för ändamålet i fråga. Det hela utgör en viktig del inom sammanhanget i och med att den nuvarande skattereduktionen återspeglas av en procentsats på 50%!
Är det möjligt att installera en laddbox hos varje given fastighet?
För de flesta svenska hushåll går det att installera en laddbox i och med att enheten kan förankras i de flesta material. Vi vill även uppmärksamma dig på det faktum att en laddbox vanligtvis återspeglas i form av en IP44- eller IK08-klassning. Vi rekommenderar således att man tar reda på den typ av klassning som laddboxen återspeglas av för att säkerställa att enheten i fråga passar ihop med den egna fastigheten.
Hur många fordon kan laddas via en laddbox på en och samma gång?
Flera av de modeller vilka återspeglas på marknaden erbjuder möjligheten att ladda två elfordon på en och samma gång. Äger man för närvarande en elfordon, men har funderingar på att inom en snar framtid införskaffa ytterligare en elfordon bör man fokusera på att införskaffa en laddbox med två uttag. I och med detta kommer man att kunna ladda två elfordon, samtidigt som man slipper installera en extra laddbox – alternativ byta ut den gamla.